Selgitused

 • Töölaua vasakus menüüs saab valida aastad, erialade rühma ja programmi, mille kohta andmeid näidata. Valik kehtib kõikidele alateemadele ja joonistele. Tsüklite tagasiside puhul saab valida ka residentuuri baasasutuse.
 • Erialade rühma või programmi otsimiseks võib alustada otsitava sõna sisestamist või kerida rippmenüü nimekirja (valik on esitatud tähestikulises järjekorras). Kui valikuid ei ole tehtud, näidatakse kokkuvõtlikke jooniseid kõikide programmide kohta.
 • Tagasiside lehel saab lehe ülaservas teha valikuid, mis kehtivad kõikidele joonistele sellel lehel. Valikute tühistamiseks kasutage klaviatuuril Delete või Backspace klahvi.
 • Hiirega jooniste tulpadel liikudes ilmub nähtavale vastava tulba arvuline või protsentuaalne näitaja.
 • Jooniste legendi peal klõpsates saab vastava jaotuse joonisel sisse või välja lülitada.
 • Jooniste kasutamiseks väljaspool töölauda võib teha ekraanipildi ning salvestada see pildifailina. (Vajutage klaviatuuril Print Screen klahvile, avage arvutis joonistusprogramm Paint, kleepige pilt joonistusprogrammi (klahvikombinatsiooniga Cntr+V), lõigake pilt parajaks (Select, Crop) ning salvestage pildifail. Või avage programm Snipping Tool, vajutage nuppu New, märkige hiirega lohistades soovitud joonis ja salvestage).

Erialade rühm Programm
Esmatasand Peremeditsiin
Hambaarstide erialad Ortodontia, restauratiivne hambaravi
Kirurgilised erialad Kardiokirurgia, lastekirurgia, neurokirurgia, ortopeedia, otorinolarüngoloogia, plastika- ja rekonstruktiivkirurgia, suu- ja näo-lõualuukirurgia, sünnitusabi ja günekoloogia, torakaalkirurgia, uroloogia, uroloogia androloogia kõrvaleriala, vaskulaarkirurgia, üldkirurgia
Kliinilis-konsultatiivsed erialad Kohtuarstiteadus, laboratoorne meditsiin, laboratoorne meditsiin kliinilise mikrobioloogia kõrvaleriala, patoloogia, radioloogia
Psühhiaatria Psühhiaatria, psühhiaatria laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvaleriala
Sisemeditsiini erialad Allergoloogia-immunoloogia, anestesioloogia ja intensiivravi, dermatoveneroloogia, endokrinoloogia, erakorraline meditsiin, füsiaatria ja taastusravi, füsiaatria ja taastusravi spordimeditsiini kõrvaleriala, gastroenteroloogia, hematoloogia, infektsioonhaigused, kardioloogia, meditsiinigeneetika, nefroloogia, neuroloogia, oftalmoloogia, oftalmoloogia silmakirurgia kõrvaleriala, onkoloogia, pediaatria, pediaatria allergoloogia kõrvaleriala, pediaatria endokrinoloogia kõrvaleriala, pediaatria gastroenteroloogia kõrvaleriala, pediaatria hematoloogia-onkoloogia kõrvaleriala, pediaatria infektsioonhaigused kõrvaleriala, pediaatria kardioloogia kõrvaleriala, pediaatria nefroloogia kõrvaleriala, pediaatria neonatoloogia kõrvaleriala, pediaatria neuroloogia kõrvaleriala, pediaatria reumatoloogia kõrvaleriala, pulmonoloogia, reumatoloogia, sisehaigused, sisehaigused allergoloogia kõrvaleriala, sisehaigused geriaatria kõrvaleriala, sisehaigused kliiniline farmakoloogia kõrvaleriala, töötervishoid

 • Residentide arv kajastab isikuid, kes on kantud Tartu Ülikooli arst-residentide nimekirja.
 • Residentide arv on esitatud 10. novembri seisuga.
 • Lõpetanute arv kajastab isikuid, kes on läbinud residentuuri programmi ja sooritanud lõpueksami positiivselt ning kes on residentuuri lõpetanud eelneva kalendriaasta 1. oktoobrist kuni sama kalendriaasta 30. septembrini.
 • Lõpetanute hulka loetakse ka eksternina lõpetanud.
 • Keskmine lõpetamiseni kulunud aeg näitab, mitu aastat on keskmiselt kulunud õpingute alustamisest kuni lõpetamiseni. Keskmise aja arvutamisel ei ole arvestatud eksternina lõpetanuid.
 • Katkestanute arv kajastab isikuid, kes on residentuurist välja arvatud muul põhjusel kui programmi täitmine täies mahus.
 • Katkestanute arv kajastab kõiki katkestamisjuhtumeid eelneva kalendriaasta 1. oktoobrist kuni sama kalendriaasta 30. septembrini
 • Tsükkel on praktiline koolitus, mis toimub residentuuri baasasutuses. Programm näeb ette kohustuslikud ja valiktsüklid ning nende mahu.
 • Tsüklite tagasisideküsitlusele on residentidel võimalik vastata jooksvalt pärast tsükli lõppemist interneti teel. Residentidel on kohustus vastata küsimustikule vähemalt kaks korda aastas, 1. detsembriks ja 1. juuniks. Esimene küsitlus toimus mais 2021.
 • Küsimustiku kutse saadetakse kõikidele arst-residentidele.
 • Küsimustikuga on võimalik anda tagasisidet tsükli juhendaja, osakonna/keskuse ja baasi kohta. Iga ploki lõpus on võimalik vabas vormis oma mõtteid selgitada ja ettepanekuid teha.
 • Residentuuri töölaual kuvatakse vaid küsitluse kvantitatiivsed tulemused, mitte vastajate kommentaarid. Ülevaade kommentaaridest saadetakse üldjuhendajatele ja baasasutustele.
 • Kui vastajad ei saanud mõnda väidet oma programmist lähtudes hinnata, said nad valida vastusevariandi "Ei kehti". Need vastused on tulemuste näitamisel kõrvale jäetud.
 • Tulemused esitatakse rühmade kohta, kus on vähemalt kolm vastanut.
 • Programmi tagasisideküsitlusele on residentidel võimalik vastata iga õppeaasta lõpus interneti teel. Esimene küsitlus toimus detsembris 2021.
 • Küsimustiku kutse saadetakse kõikidele arst-residentidele. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik.
 • Küsimustikuga on võimalik anda tagasisidet programmi sisule ja ülesehitusele, programmi korraldusele, pädevuste arengule ja üldiselt senise residentuuri programmis osalemise kogemusele. Iga ploki lõpus on võimalik vabas vormis oma mõtteid selgitada ja ettepanekuid teha.
 • Residentuuri töölaual kuvatakse vaid küsitluse kvantitatiivsed tulemused, mitte vastajate kommentaarid. Ülevaade kommentaaridest saadetakse üldjuhendajatele.
 • Kui vastajad ei saanud mõnda väidet oma programmist lähtudes hinnata, said nad valida vastusevariandi "Ei kehti". Need vastused on tulemuste näitamisel kõrvale jäetud.
 • Tulemused esitatakse rühmade kohta, kus on vähemalt kolm vastanut.
 • Halja Suss (residentuuri peaspetsialist, meditsiiniteaduste valdkond), tel 737 5322.