Tartu Ülikooli uurimissuunad

Tartu Ülikooli uurimissuundade töölaud on virtuaalne lahendus, mis annab uudse ülevaate Tartu Ülikoolis tehtavast teadusest. Uurimissuunad on ühe kindla teadusliku probleemi lahendamiseks koondunud Tartu Ülikooli teadlaste ja nende tööde kogum. Asutuseti kannavad need suunad erinevaid nimetusi (grupp, suund, kliinik, õppetool, labor jne). Antud töölaud koondab uurimissuundade informatsiooni ja muudab selle analüüsimise mugavaks nii ülikoolile kui ka välistele partneritele.Värvilised pallid joonisel kujutavad uurimissuundi ja mustad täpid uurimissuundadega seotud isikuid. Joonist suurendades ilmuvad täppide kõrvale ka isikute nimed. Hiirega üle palli liikudes näeb uurimissuuna nimetust. Parempoolsete filtrite rakendamisel kuvatakse ainult konkreetse otsinguga nähtavad seosed.


Värvilised pallid joonisel kujutavad uurimissuundi ja kastid uurimissuundadega seotud kestliku arengu eesmärke. Hiirega üle palli liikudes näeb uurimissuuna nimetust. Parempoolsete filtrite rakendamisel kuvatakse ainult konkreetse otsinguga nähtavad seosed.


Värvilised pallid joonisel kujutavad uurimissuundi ja nendega seotud projekte (kui mõni uurimissuunaga seotud isik on projekti vastutav täitja). Projekti värv sõltub proportsionaalselt projekti tegevuse liigist (alusuuring, rakendusuuring, katse- ja arendustöö). Palli suurus sõltub projekti rahastuse summast. Parempoolsete filtrite rakendamisel kuvatakse ainult konkreetse otsinguga nähtavad seosed.alusuuring    rakendusuuring    katse- ja arendustöö    tegevuse liik on määramata


Joonisel kuvatakse uurimissuundadega seotud märksõnad. Parempoolsete filtrite rakendamisel kuvatakse ainult konkreetse otsinguga seotud märksõnad.

Uurimissuundade arv kestliku arengu eesmärkide kaupa